Positief onderwijs

Positief onderwijs is een nieuw begrip in Nederland. Met Positief onderwijs wordt bedoeld dat jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier onderwezen en begeleid worden naar een succesvol en bevredigend bestaan.

Succesvol onderwijs vandaag vereist aandacht voor:

Sterke punten
Focussen op sterke punten biedt een belangrijke stap in de richting van een grotere betrokkenheid, betere prestaties en meer welbevinden.  Alleen al het benoemen de sterke punten van een docent of een leerling werkt goed. Wanneer we in staat zijn onze sterke punten te gebruiken, voelen we onszelf trots en presteren we beter. Daarentegen maakt een continue focus op het zoeken naar zwakke punten ons gefrustreerd. Dit werkt demotiverend en uitputtend, en kan uiteindelijk leiden tot depressie.

Positieve emoties
Een positief schoolklimaat heeft invloed op het welbevinden van leerlingen en docenten, en veroorzaakt een lager stressniveau en betere schoolresultaten. Werk van Dr. Barbara Fredrickson van de Universiteit van North Carolina betreffende positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, hoop, trots, plezier, verwondering en liefde, laat zien dat deze invloed hebben op het verbreden van aandacht, nieuwsgierigheid en creativiteit.
Lees verder over een positief schoolklimaat of lees verder over lekker in je vel voor de klas.

Betrokkenheid en intrinsieke motivatie
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die iets doen omdat ze het leuk vinden, de neiging hebben te genieten van wat ze goed kunnen doen. ‘Arbeidsvreugde’ is het meest verantwoordelijk voor succes, belangrijker dan kwalificaties, competentie of creativiteit. Bevlogenheid blijkt ook besmettelijk te zijn: zijn er enkele bevlogen docenten in een team, dan is de kans groter dat de rest ook energieker aan de slag gaat.
Lees verder..

Relaties
Relaties zijn een belangrijke factor in een positieve schoolomgeving. De rol van docenten bij het creëren van een veilige sfeer is van bijzonder belang. Op school leren leerlingen hoe om te gaan met anderen, conflicten te hanteren en vriendschappen aan te gaan. Meestal gaat dit tussen de regels door, maar het is wel uiterst belangrijk dat kinderen zich ook sociaal goed ontwikkelen. Kinderen die een hoger niveau van verbondenheid voelen met ouders en leerkrachten presteren beter. Kinderen met veilige relaties hebben de neiging om op te groeien tot meer empathische, altruïstische volwassenen.
lees verder..

Veerkracht
Meer dan alleen de mogelijkheid om terug te veren na tegenslag, is veerkracht ook het vermogen om op te veren op het moment dat zich een kans voordoet. Succes op school hangt niet alleen af van intelligentie of vooropleiding, maar ook van positiviteit en veerkracht.

Bewaren