Lekker in je vel voor de klas

Ruim dertig jaar geleden vond Fordyce (1977) dat mensen gelukkiger kunnen worden als ze optimistische denkpatronen ontwikkelen, nieuwe activiteiten proberen, meer sociaal bezig zijn, proberen een meer extravert karakter te ontwikkelen en negatieve gedachtepatronen te verminderen. Deelnemers aan Fordyce’s studies (1977, 1983) rapporteerden een hogere waardering voor hun eigen geluk en het belang ervan als een haalbaar doel.

Barbara Fredricksons werk heeft aangetoond dat positieve emoties zoals blijdschap, tevredenheid, trots en liefde:

  • de aandacht van een individu verbreden en daarmee de creativiteit en het zien van nieuwe mogelijkheden (Fredrickson, 2001)
  • de gevolgen van de negatieve emoties ongedaan maken en op die manier de gezondheid beschermen (Fredrickson, 1998)
  • de veerkracht verhogen en weerstand verhogen tegen lichamelijke ziekten, variërend van verkoudheid tot cardiovasculaire voorvallen (Fredrickson, 1998)
  • een langere levensduur voorspellen (Fredrickson en Losada, 2005) en
  • over kunnen springen op anderen, als men gevoelens van competentie, prestatie, betrokkenheid, en de sociale binding deelt (Fredrickson, 2003).

‘Lekker in je vel voor de klas’ is een cursus voor docenten, ontwikkeld op basis van bevindingen uit de positieve psychologie. De cursus duurt 2 middagen, en kost 295 Euro.

Individuele docenten kunnen zich aanmelden via de contactpagina, bij voldoende aanmeldingen volgt een datum. De cursus wordt dan gegeven in Utrecht.
De cursus kan ook aangeboden worden op locatie. Offerte op aanvraag.

Bewaren