Boeken & bijdragen aan uitgaven door Jacqueline Boerefijn

De afgelopen periode heb ik een aantal boeken geschreven over Positief Onderwijs en gelukkig voor de klas. Verder heb ik bijdragen geleverd aan diverse uitgaven. Hieronder vind je het overzicht.

Jacqueline Boerefijn-Gelukkig-voor-de-klas

Gelukkig voor de klas

ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties

Jacqueline Boerefijn & Ad Bergsma, 2014

Een handreiking voor alle leraren die de eigen bevlogenheid willen aanwakkeren

Wat zijn de grote pluspunten van werken in het onderwijs? De vakanties! Zo denkt de buitenwereld. Voorkom dat je dit zelf gaat geloven. Hoe bewaak je werkplezier en de idealen waarmee je in dit vak bent gestapt? Gelukkig voor de klas geeft op basis van de positieve psychologie een antwoord op deze vragen. Het aanboren van energiebronnen is nodig als je te maken hebt met (te) grote klassen, ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de docent niet vanzelfsprekend is. De hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. Dit boek is een inspirerende handreiking voor alle docenten en docenten in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren en hun geluk willen vergroten. Want gelukkige docenten hebben leerlingen die beter meewerken en presteren.

192 pagina’s, € 26,99
https://www.lannoo.be/nl/gelukkig-voor-de-klas

Jacqueline Boerefijn Opvoeden-tot-Geluk

Opvoeden tot geluk

help je tiener puberen

Jacqueline Boerefijn & Ad Bergsma, 2012

Onze kinderen behoren tot de gelukkigste van heel Europa, maar tijdens de tienerjaren kent hun geluksniveau een plotse daling. Veel ouders kijken dan ook met enige angst uit naar de puberteit van hun zoon of dochter. Er kan zoveel fout gaan – conflicten thuis en op school, alcohol en drugs, psychische problemen, criminaliteit… Een tiener loopt het gevaar om in zeven sloten tegelijk te sukkelen, zo lijkt het wel. Daarom schieten veel ouders in een kramp en focussen ze vooral op het vermijden van problemen. Waarschuwen dus, en duizend keer zeggen: ‘Zorg dat je niet…’ Maar het kan ook anders. Opvoeden tot geluk kiest er resoluut voor niet te blijven hangen bij wat er allemaal fout kan gaan, maar de aandacht te vestigen op de positieve kanten van je puber. Want ja: die zijn er ook! Het blijkt bovendien effectiever te zijn om die positieve kanten te versterken dan te blijven hameren op de negatieve. Dit basisinzicht uit de positieve psychologie passen Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma toe op tieners én hun ouders. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tonen ze hoe je als ouder je tiener door de puberteit heen kunt coachen en hem of haar kunt helpen om later als een evenwichtige volwassene op eigen benen te staan.

184 pagina’s € 19,99
https://www.lannoo.be/nl/producten/psychologie-algemeen/opvoeden-tot-geluk

Jacqueline Boerefijn Sturen-op-Geluk

Sturen op geluk

Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen

Cretien van Campen, Ad Bergsma, Jeroen Boelhouwer, Jacqueline Boerefijn & Linda Bolier, 2012

De essaybundel bevat bijdragen van sprekers op de werkconferentie Sturen op geluk, die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind 2011 organiseerde in samenwerking met het Trimbos-instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Positief Onderwijs. Geluk is in de bundel opgevat als levensvoldoening, de mate waarin een individu voldoening ervaart in zijn leven als geheel.

Geluk wordt vaak gezien als een privéaangelegenheid waar de overheid zich niet mee moet bemoeien. Uit onderzoek blijkt dat de overheid veel kan bijdragen aan geluk. Mensen in een democratie zijn gelukkiger en goed overheidsbestuur draagt bij aan het geluk. Onvrijwillig werklozen zijn ongelukkiger dan degenen met werk en gezonde mensen zijn gelukkiger dan ongezonde mensen. Hoogopgeleide mensen zijn gelukkiger dan laagopgeleide mensen.

111 pagina’s € 17,50.
De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen/downloaden via de website: www.scp.nl.

Jacqueline Boerefijn Handboek-Positieve-Psychologie

Handboek positieve psychologie

Theorie, onderzoek en toepassingen

Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Jan Auke Walburg & Gerben Westerhof (red), 2013

De positieve psychologie is een snelgroeiende stroming in de psychologie, die is gericht op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid. Het is een stroming die nieuwe mogelijkheden biedt voor toepassingen in de geestelijke en algemene gezondheidszorg, het onderwijs en arbeidsorganisaties.
Versterken van mogelijkheden
De positieve psychologie zoals de auteurs van dit handboek die voorstaan, richt zich op het versterken van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en (op de ander) betrokken leven te leiden. Erkenning van en omgaan met negatieve emoties en moeilijke leefomstandigheden zijn hiervan wezenlijke onderdelen. Ook gaat het om een goede balans tussen het zelf (individueel functioneren) en de ander (samenleven en betrokken zijn, het zelf overstijgen).
Praktische toepassing
Dit handboek biedt professionals die positieve psychologie willen toepassen in hun werk, een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassingen van belangrijke thema’s in de positieve psychologie, zoals: positieve emoties, talentontwikkeling, posttraumatische groei, hoop, waardenontwikkeling en positieve relaties. Daarnaast bevat het veel praktische oefeningen. Het handboek is ook zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs aan studenten psychologie.

400 pagina’s € 41,80
https://www.boompsychologie.nl/product/2122/Handboek-positieve-psychologie

Jacqueline Boerefijn Prestatiepijn

Prestatiepijn

Alderik Visser & Fransciscus Ismaïl Kusters, 2017

Prestatiepijn; dit nieuwe woord spreekt in onze samenleving direct tot het hart en de verbeelding. Het is de pijn die zich laat kennen als we moeite doen om iets (bijzonders) te presteren, maar tegelijkertijd ook als het leed van het niet kunnen voldoen aan de overspannen verwachtingen die we van onszelf en van elkaar hebben.
In deze filosofische bundel onderzoeken diverse auteurs – van jongeren tot wetenschappers, kunstenaars en opiniemakers – de rol en betekenis die prestatiepijn in ons leven heeft, wat de gevolgen zijn in de opvoeding en het onderwijs, en hoe we ons hiervan kunnen bevrijden. Aan het woord komen Paul Verhaeghe, Lynne Wolbert, Sir Anthony Seldon, Jan Masschelein, Anne Speckens, Lisette Thooft, Jacqueline Boerefijn en vele anderen.

184 pagina’s € 19,99
https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120214-prestatiepijn.html