Privacyverklaring Positief Onderwijs

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Positief Onderwijs van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.
Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over de Positief Onderwijs

De Positief Onderwijs is een handelsnaam van Jacqueline Boerefijn.

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • online verkoop van producten zoals boeken en ondernemersactiviteiten

Jacqueline Boerefijn beheert de volgende websites:

 • www.positiefonderwijs.nl
 • www.lesseningeluk.nl

Haar eigen gegevens zijn:
Jacqueline Boerefijn
Vroesenlaan 43c
3039DX Rotterdam
jboerefijn@positiefonderwijs.nl

KvK-nummer: 24447553

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd.

Wanneer iemand een contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze producten of dienstverlening. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig.

Wanneer iemand een boek bestelt of zich inschrijft voor een activiteit

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso)

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen en informatie over de training te verstrekken. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen of formulieren te versturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Positief Onderwijs neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft een reeks maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via jboerefijn@positiefonderwijs.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

De sites van Positief Onderwijs gebruiken alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, en daarom hoeven wij je gelukkig niet lastig te vallen met hinderlijke cookiebanners of cookiewalls. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Wil je de cookies na afloop van je bezoek aan onze sites verwijderen, gebruik dan de combinatietoets CTRL+Shift+DEL.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Positief Onderwijs verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of personen die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze verwerkingspartners zijn:

 • De trainers bij de Positief Onderwijs
 • Websitewinkel (webbouwer)
 • Yourhosting (provider)
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics

Bewaartermijn van gegevens

Wij schonen de server elke maand op zodat er zo min mogelijk persoonsgegevens in de cloud staan. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Gegevens van klanten met wie wij een relatie hebben opgebouwd, worden terughoudend opgeschoond omdat wij de historie met onze klanten koesteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je weten welke gegevens wij bewaren, vraag ons er dan gerust om. Onze bezoekers en klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Hoe dat werkt, lees je hieronder.
Onze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Deze versie dateert van 18 maart 2019.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Positief Onderwijs. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Stuur de gegevens naar

Jacqueline Boerefijn
Vroesenlaan 43c
3039DX Rotterdam

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jboerefijn@positiefonderwijs.nl.We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.