Inspiratiesessies Positieve Psychologie in het onderwijs

Met Positief Onderwijs wordt bedoeld dat jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier onderwezen en begeleid worden naar een succesvol en bevredigend bestaan.

Positief Onderwijs Inspiratiesessies

Inspiratiesessies voor meer geluk in het onderwijs, voor leerlingen en docenten

Inspiratie voor een nieuw schooljaar, een hechter team, een studiedag

Een belangrijke taak van leraren is om hun leerlingen te inspireren. Daartoe is het goed dat ze zelf ook geïnspireerd worden.

De positieve psychologie biedt hier prima inzichten voor, bijvoorbeeld hoe bevlogenheid werkt, welke factoren bevlogenheid versterken, en ook welke factoren bevlogenheid kunnen schaden.

Binnen de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan naar geluk. Geluk is de belangrijkste drijfveer voor volwassenen en kinderen. Ongeveer 40% van ons geluk is te beïnvloeden door ons gedrag en onze manier van denken. Op een school waar leraren gelukkig zijn is de gemiddelde gezondheid beter, is er meer plezier en minder ziekteverzuim. Bovendien presteren de leerlingen beter.

De inspiratiesessies zijn vrolijk en interactief. U wordt met elkaar aan het werken en spelen en testen gezet om nieuwe inzichten op te doen, en te ervaren hoe een andere manier van werken voelt.

Samen met u maken wij graag een programma op maat, passend binnen uw huidige schoolbeleid.

Praktisch

Duur: Van 20 minuten tot 1 dag.

Positief Onderwijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Behalve dat kwaliteitseisen via dit Register gewaarborgd zijn, hoeven bedrijven die zijn opgenomen in het register, geen BTW in rekening te brengen wanneer het gaat om scholing.

Meer info & contact

Succesvol onderwijs kan gebruik maken van:

Positief onderwijs

In Amerika, Engeland en Australië werden de toepassingen uit de positieve psychologie al snel geïntegreerd in het onderwijs. Sommige scholen hebben lesprogramma’s om leerlingen te helpen zich beter te voelen, en veerkrachtiger met tegenslagen om te gaan. Er zijn ook scholen die het geluk van de leerlingen als allerhoogste goed zien, en daar hun hele curriculum omheen organiseren. Andere scholen zorgen dat de leraren geschoold worden om naast het geven van hun vak, leerlingen zo goed mogelijk te helpen zich ook sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Het Nederlandse Positief Onderwijs is in 2009 gestart, en wordt gerund door Jacqueline Boerefijn. In Nederland zijn er (nog) geen scholen die geluk als allerhoogste goed zien, maar er zijn wel scholen die geluk als een van de pijlers van goed onderwijs zien, en er is steeds meer belangstelling voor goed lesmateriaal en scholing voor docenten over geluk in het onderwijs.

Positieve psychologie

De positieve psychologie is een snel groeiende stroming in de psychologie, gericht op welbevinden en optimaal functioneren.
De stroming is in 1998 ontstaan, als tegenhanger van de eenzijdige aandacht voor alles wat er psychisch mis kan gaan met mensen, zoals angsten en depressies.

De positieve psychologie verdiept zich in wat er voor zorgt dat het juist goed gaat met mensen. Deze tak van wetenschap is nog vrij jong, maar er werd wel al langer onderzoek gedaan naar geluk of welbevinden, maar op niet op grote schaal. De stroming is in de USA ontstaan, toen de voorzitter van de Amerikaanse Psychologen Associatie, Martin Seligman samen met Mihaly Czikszentmihalyi en Christopher Peterson besloot dat het anders moest. Toepassingen uit de positieve psychologie worden vooral gebruikt in de coachingswereld, het bedrijfleven, de gezondheidszorg en het onderwijs.