Inspiratiesessies Positieve Psychologie in het onderwijs

Inspiratiesessies voor meer geluk op school kunnen samengesteld worden voor leraren, leerlingen of ouders.

Positief Onderwijs Inspiratiesessies

Inspiratie voor een nieuw schooljaar, een hechter team, een studiedag

Een belangrijke taak van leraren is om hun leerlingen te inspireren. Daartoe is het goed dat ze zelf ook geïnspireerd worden.

De positieve psychologie biedt hier prima inzichten voor, bijvoorbeeld hoe bevlogenheid werkt en welke factoren bevlogenheid versterken. Binnen de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan naar geluk. Ongeveer 40% van ons geluk is te beïnvloeden door ons gedrag en onze manier van denken. Op een school waar leraren gelukkig zijn is de gemiddelde gezondheid beter, is er meer plezier en minder ziekteverzuim. Bovendien presteren de leerlingen beter.

Inspiratie voor ouders

Als je aan ouders vraag wat zij het liefste voor hun kind wensen, zeggen zij: ‘Dat hij/zij maar gelukkig is’.
Veel ouders van toekomstige brugklassers zijn ongerust over de naderende puberteit en verkeren in de foutieve veronderstelling dat hun kind het gelukkigst wordt met een zo hoog mogelijk diploma. Jacqueline kan hen gerust stellen zorgen dat zij beter met school samenwerken.

De inspiratiesessies zijn vrolijk en interactief. U wordt met elkaar aan het werken en spelen en testen gezet om nieuwe inzichten op te doen, en te ervaren hoe een andere manier van werken/kijken/opvoeden voelt.

Samen met u maken wij graag een programma op maat, passend binnen uw huidige schoolbeleid.

Praktisch

Duur: Van 1 uur tot 1 dag.

Positief Onderwijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Behalve dat kwaliteitseisen via dit Register gewaarborgd zijn, hoeven bedrijven die zijn opgenomen in het register, geen BTW in rekening te brengen wanneer het gaat om scholing.

Meer info & contact

Succesvol onderwijs kan gebruik maken van:

Positief onderwijs

In Amerika, Engeland en Australië werden de toepassingen uit de positieve psychologie al snel geïntegreerd in het onderwijs. Sommige scholen hebben lesprogramma’s om leerlingen te helpen zich beter te voelen, en veerkrachtiger met tegenslagen om te gaan. Er zijn ook scholen die het geluk van de leerlingen als allerhoogste goed zien, en daar hun hele curriculum omheen organiseren. Andere scholen zorgen dat de leraren geschoold worden om naast het geven van hun vak, leerlingen zo goed mogelijk te helpen zich ook sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Het Nederlandse Positief Onderwijs is in 2009 gestart, en wordt gerund door Jacqueline Boerefijn. In Nederland zijn er (nog) geen scholen die geluk als allerhoogste goed zien, maar er zijn wel scholen die geluk als een van de pijlers van goed onderwijs zien, en er is steeds meer belangstelling voor goed lesmateriaal en scholing voor docenten over geluk in het onderwijs.

Positieve psychologie

De positieve psychologie is een snel groeiende stroming in de psychologie, gericht op welbevinden en optimaal functioneren.
De stroming is in 1998 ontstaan, als tegenhanger van de eenzijdige aandacht voor alles wat er psychisch mis kan gaan met mensen, zoals angsten en depressies.

De positieve psychologie verdiept zich in wat er voor zorgt dat het juist goed gaat met mensen. Deze tak van wetenschap is nog vrij jong, maar er werd wel al langer onderzoek gedaan naar geluk of welbevinden, maar op niet op grote schaal. De stroming is in de USA ontstaan, toen de voorzitter van de Amerikaanse Psychologen Associatie, Martin Seligman samen met Mihaly Czikszentmihalyi en Christopher Peterson besloot dat het anders moest. Toepassingen uit de positieve psychologie worden vooral gebruikt in de coachingswereld, het bedrijfleven, de gezondheidszorg en het onderwijs.