Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen

Artikel in het tijdschrift van de Landelijke Beroepsverenigingn van Begeleiders in het Onderwijs,  mei 2022

lees PDF

Van gelukkige leraren leer je meer

Artikel in De Nieuwe Meso, tijdschrift voor schoolleiders, januari 2022

lees PDF

Wat kan school betekenen voor Het geluk van jongeren

Artikel in De Nieuwe Meso, tijdschrift voor schoolleiders, juni 2021

lees PDF

Geluk is niet tweederangs, investeer slimmer in het welbevinden van leerlingen.
Artikel op joopbnnvara.nl, mei 2021

lees PDF

De gelukslessen werken thuis ook door
(lessen ontwikkeld door Boerefijn)
Trouw 2018
lees PDF

Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie
Tijdschift voor Positieve Psychologie 2017
lees PDF

Schei toch uit met je excellentie!
In van 12 tot 18, 2017
lees PDF

We willen allemaal gelukkig zijn, en school kan daarbij helpen
In van 12 tot 18, 2017
lees PDF

Hoe gaat het met de Nederlandse Jeugd?
In van 12 tot 18, 2017
lees PDF

Leraar worden, dat moet je toch niet willen?
RTL Nieuws 

Why Dutch teenagers are amongst the happiest in the world
The Guardian