Lezingen Positieve Psychologie in het onderwijs

Met Positief Onderwijs wordt bedoeld dat jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier onderwezen en begeleid worden naar een succesvol en bevredigend bestaan. Positief benaderen in de klas staat centraal.

Positief Onderwijs lezingen

Lezingen voor meer geluk in het onderwijs, voor leerlingen en docenten

Praktisch

Duur: In overleg van een 45 minuten tot 2,5 uur.
De lezingen zijn altijd interactief.
Als u zelf ruimer actief aan de slag wilt, dan is een bijeenkomst van minimaal 4 uur aan te bevelen, zie bij cursussen.

Locatie: In overleg op uw locatie of op een locatie op loopafstand van Utrecht CS (deze locatie moet wel ruim van te voren gereserveerd worden).

Positief Onderwijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Behalve dat kwaliteitseisen via dit Register gewaarborgd zijn, hoeven bedrijven die zijn opgenomen in het register, geen BTW in rekening te brengen wanneer het gaat om scholing.

Onderwerpen lezingen

Onderwerpen voor lezingen over positief benaderen in de klas en elders kunnen in overleg bepaald worden.
Enkele voorbeelden:

Betere sfeer in de klas of op school

Leerlingen gedijen beter in een gezellige klas, en op een fijne school.
De meeste leraren weten heel goed dat zij een goede sfeer kunnen creëren door de leerlingen positief te benaderen in de klas. Soms is dat lastig vol te houden.
Positief Onderwijs helpt u uw drijfveren weer te herontdekken en nieuwe energie te vinden om elke dag weer uw leerlingen positief te benaderen.

Gelukkig voor de klas

Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties. Gelukkige leraren hebben leerlingen die beter presteren. Geluk blijkt naast prettig, ook heel nuttig te zijn, vooral in een context waar geleerd moet worden. Hoe dit werkt en wat u er zelf aan kunt verbeteren wordt haarfijn uitgelegd.

Ouderavond over de naderende puberteit

Hoe kunnen ouders hun kind het beste positief benaderen, en hun tieners helpen puberen? Veel ouders zien tegen de puberteit van hun kind op. Scholen doen er goed aan hier aandacht aan te besteden.

TIP: nodig eens de ouders van groep NUL uit op school, dus nog vóór ‘de grote sprong’ van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Aan bod komen: de puberteit, social media, en in overleg is er ook ruimte om aandacht te besteden aan wat uw school van ouders verwacht. Bij deze avonden is de opkomst altijd erg hoog.

Meer info & contact

Succesvol onderwijs kan gebruik maken van:

Positief onderwijs

In Amerika, Engeland en Australië werden de toepassingen uit de positieve psychologie al snel geïntegreerd in het onderwijs. Dit gebeurde op verschillende manieren. Sommige scholen ontwikkelden met behulp van positieve psychologen speciale lesprogramma’s om leerlingen te helpen zich beter te voelen, en veerkrachtiger met tegenslagen om te gaan. Er zijn ook scholen die het geluk van de leerlingen als allerhoogste goed zien, en daar hun hele curriculum omheen organiseren. Andere scholen zorgen dat de leraren geschoold worden om naast het geven van hun vak, leerlingen zo goed mogelijk te helpen zich ook sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Het Nederlandse Positief Onderwijs is in 2009 gestart, en wordt gerund door Jacqueline Boerefijn. In Nederland zijn er (nog) geen scholen die geluk als allerhoogste goed zien, maar er is wel steeds meer belangstelling voor lesmateriaal en scholing voor docenten. Sinds 2015 is er ook een International Positive Education Network, waar Positief Onderwijs bij is aangesloten.

Positieve psychologie

De positieve psychologie is een snel groeiende stroming in de psychologie, gericht op welbevinden en optimaal functioneren. De positieve psychologie verdiept zich in wat er voor zorgt dat het juist goed gaat met mensen. Deze tak van wetenschap is nog vrij jong, maar er werd wel al langer onderzoek gedaan naar geluk of welbevinden, maar op niet op grote schaal.

De stroming is in de USA ontstaan, toen de voorzitter van de Amerikaanse Psychologen Associatie, Martin Seligman samen met Mihaly Czikszentmihalyi en Christopher Peterson besloot dat het anders moest.

Toepassingen uit de positieve psychologie worden vooral gebruikt in de coachingswereld, het bedrijfleven, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook overheden als gemeentes tonen steeds meer interesse voor de positieve psychologie, bijvoorbeeld omdat gelukkige burgers gezonder zijn en meer vrijwilligerswerk doen.

Onderzoekers die al lang studeren op geluk, zijn bijvoorbeeld Ed Diener, Amerikaans psycholoog, en de Nederlandse socioloog Ruut Veenhoven die bij de Erasmusuniversiteit de World Database of Happiness heeft opgezet, waar wereldwijd geluksonderzoek verzameld wordt.