Cursussen voor meer welbevinden in het onderwijs

Met Positief Onderwijs wordt bedoeld dat jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier onderwezen en begeleid worden naar een succesvol en bevredigend bestaan.

Positief Onderwijs cursussen

Geplande cursussen met open inschrijving

Welbevinden van leerlingen.
Wat kan ik als docent doen?

De positieve psychologie heeft tal van
voorbeelden wat je kunt doen.
Gewoon tijdens je eigen les.
Kom het leren:

Woensdag 22 december 2021
13.00-16.30 uur
Utrecht

Na aanmelding krijgt u de factuur.
De inschrijving is definitief als de
betaling 1 december binnen is.
6 december hoort u of de training doorgaat.

Kosten: € 195,00
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 24.

Aanmelden

Docententraining Lessen in Geluk, voor docenten en mentoren die ‘Lessen in Geluk’ willen gaan geven.
(exclusief lesmateriaal)

Donderdag 16 september 2021
13.00-16.30 uur Online
Na aanmelding krijgt u de factuur.
De inschrijving is definitief als de
betaling 5 september binnen is.
10 september hoort u of de training doorgaat.
Vol = Vol
Kosten: € 195,00
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 18.

Aanmelden

Tweedaagse cursus Positieve Psychologie in het Onderwijs, voor mentoren, docenten, zorgcoördinatoren en leidinggevenden

Data:
1 december en 15 december 2021

9.30-16.30 uur
Nabij Utrecht CS
Kosten: € 495,00

Aanmelden bij PAO

Positieve psychologie voor schoolleiders

‘Positieve psychologie voor schoolleiders’ drie dagen, verdeeld over zes weken.
De cursus gaat over alle aspecten rondom welbevinden in het onderwijs.

Dag 1 Wat is positieve psychologie?
Dag 2 Deelthema’s toepassen op school
Dag 3 Positieve psychologie bij het leren en werken op school

Cursussen op maat over bijvoorbeeld:

Welbevinden in het onderwijs.
Motiveren van leerlingen.
Gelukkig werken in het onderwijs.
Ontwikkel een positieve sfeer.
Waarderend leren op basis van Appreciative Inquiry.
Ontdek talenten/sterke kanten bij uw medewerkers en help deze verder te ontwikkelen.

Praktisch

Cursussen kunnen geheel op maat gemaakt worden, van 1 dagdeel tot 3 dagen.
Alle cursussen kunnen gegeven worden op een door mij vaker gebruikte locatie op loopafstand van Utrecht CS of op uw locatie.

Positief Onderwijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Behalve dat kwaliteitseisen via dit Register gewaarborgd zijn, hoeven bedrijven die zijn opgenomen in het register, geen BTW in rekening te brengen wanneer het gaat om scholing.

Meer info & contact

Succesvol onderwijs vandaag vereist aandacht voor:

Positieve emoties

Een positief schoolklimaat heeft invloed op het welbevinden van leerlingen en docenten, en veroorzaakt een lager stressniveau en betere schoolresultaten. Werk van Dr. Barbara Fredrickson van de Universiteit van North Carolina betreffende positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, hoop, trots, plezier, verwondering en liefde, laat zien dat deze invloed hebben op het verbreden van aandacht, nieuwsgierigheid en creativiteit.

Sterke punten

Focussen op sterke punten biedt een belangrijke stap in de richting van een grotere betrokkenheid, betere prestaties en meer welbevinden. Alleen al het benoemen de sterke punten van een docent of een leerling werkt goed. Wanneer we in staat zijn onze sterke punten te gebruiken, voelen we onszelf trots en presteren we beter. Daarentegen maakt een continue focus op het zoeken naar zwakke punten ons gefrustreerd. Dit werkt demotiverend en uitputtend, en kan uiteindelijk leiden tot depressie.