Cursussen voor meer welbevinden in het onderwijs

Met Positief Onderwijs wordt bedoeld dat jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier onderwezen en begeleid worden naar een succesvol en bevredigend bestaan.
Het begint met aandacht voor welbevinden van onderwijsgevenden, oftewel werkgeluk van leraren.

Positief Onderwijs cursussen

Geplande cursussen met open inschrijving

Welbevinden van leerlingen.
Wat kan ik als docent doen?

De positieve psychologie heeft tal van
voorbeelden wat je kunt doen.
Gewoon tijdens je eigen les.
Kom het leren:

Woensdag 18 september 2024
13.00-16.30 uur
Epe

Na aanmelding krijgt u de factuur.
De inschrijving is definitief als de
betaling 5 september binnen is.

Kosten: € 195,00
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12.

Aanmelden

Werkgeluk voor docenten.
Inclusief het boek ‘Gelukkig voor de klas, ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties’

Woensdag 25 september 2024
13.00-16.30 uur
Epe

Na aanmelding krijgt u de factuur.
De inschrijving is definitief als de
betaling 10 september binnen is.

Kosten: € 195,00
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12.

Aanmelden

Tweedaagse cursus Positieve Psychologie in het Onderwijs, voor mentoren, docenten, zorgcoördinatoren en leidinggevenden

Data:
13 en 27 november 2024

Online 9.30-16.30 uur

Kosten: € 595,00

Aanmelden bij PAO

Cursussen op maat over bijvoorbeeld:

Welbevinden in het onderwijs.
Motiveren van leerlingen.
Gelukkig werken in het onderwijs.
Ontwikkel een positieve sfeer.
Waarderend leren op basis van Appreciative Inquiry.
Ontdek talenten/sterke kanten bij uw medewerkers en help deze verder te ontwikkelen.

Praktisch

Op maat gemaakte cursussen van 1 dagdeel tot 3 dagen kunnen gegeven worden op een landelijke locatie in Epe, of op uw locatie.

Geen BTW

Positief Onderwijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Behalve dat kwaliteitseisen via dit Register gewaarborgd zijn, hoeven bedrijven die zijn opgenomen in het register, geen BTW in rekening te brengen wanneer het gaat om scholing.

Meer info & contact

Succesvol onderwijs vandaag vereist aandacht voor:

Positieve emoties

Een positief schoolklimaat heeft invloed op het welbevinden van leerlingen en docenten, en veroorzaakt een lager stressniveau en betere schoolresultaten. Werk van Dr. Barbara Fredrickson van de Universiteit van North Carolina betreffende positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, hoop, trots, plezier, verwondering en liefde, laat zien dat deze invloed hebben op het verbreden van aandacht, nieuwsgierigheid en creativiteit.

Sterke punten

Focussen op sterke punten biedt een belangrijke stap in de richting van een grotere betrokkenheid, betere prestaties en meer welbevinden. Alleen al het benoemen de sterke punten van een docent of een leerling werkt goed. Wanneer we in staat zijn onze sterke punten te gebruiken, voelen we onszelf trots en presteren we beter. Daarentegen maakt een continue focus op het zoeken naar zwakke punten ons gefrustreerd. Dit werkt demotiverend en uitputtend, en kan uiteindelijk leiden tot depressie.