Vaak schreef ik hier over het welbevinden van de Nederlandse jeugd.
Steeds blijven er berichten opduiken over dat het juist zo slecht zou gaan.

“1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond” kopt het CBS op 6 november j.l. Een conclusie die het CBS baseert op basis van cijfers uit 2015/2017 van de Gezondheidsenquête. “Nederlandse jeugd nog steeds gelukkig, maar schooldruk neemt toe” was de kop van het nieuwsbericht waarmee de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel planbureau op 5 september j.l. het nieuwste HBSC-onderzoek naar buiten brachten. Hoe verhouden deze twee onderzoeken zich tot elkaar?

Juist omdat de adolescentie een periode is van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico’s, is het belangrijk om hier meer over te weten en de gegevens steeds in de juiste context te zien en plaatsen.

Marloes Kleinjan onderzoekt dit verder als hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht.

lees verder