De Nederlandse jeugd staat te boek als de gelukkigste ter wereld. Niet gelukkig in de
zin van hedonistisch of egoïstisch welbevinden, maar in de zin van het leiden van een
plezierig, betrokken en betekenisvol leven. Gelukkig zijn vormt een beschermende
factor in de tienerjaren; het beschermt tegen depressie, risicogedrag en schooluitval.
Vaardigheden die helpen om je gelukkig te voelen, zijn sociaal en emotioneel van
aard en worden ook op school ontwikkeld, meestal tussen de bedrijven door. Een
goede leefbaarheid van de omgeving, met voldoende veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid,
vergroot de kans om gelukkig te zijn. Dat geldt ook voor de leefbaarheid
van de schoolomgeving.

lees verder