Geluk en onderwijs

Mensen willen graag gelukkig zijn. Veel van wat we
ondernemen is daarop gericht. Niet dat we altijd
een heel duidelijk beeld hebben van wat geluk voor
ons persoonlijk inhoudt, maar we omarmen de vage
notie als een belangrijk levensdoel. Wat is geluk
eigenlijk? Waarom houden we ons ermee bezig?
Kunnen we leren om gelukkig te zijn? En, als we
geluk zo belangrijk vinden, leren we op school dan
genoeg om gelukkig te zijn en te blijven?

Lees verder…