Onderwijs moet draaien om geluk

Als docenten meer aandacht hebben voor  hun eigen geluk en het geluk van hun leerlingen, wordt lesgeven leuker en verbeteren de leerresultaten. Enthousiaste docenten die de positieve kanten van hun werk benutten en de negatieve kanten weten te verzachten ervaren dit vaker als betekenisvol.

Staatssecretaris Sander Dekker is een nationaal gesprek gestart onder de noemer #onderwijs2032. Iedereen mag meedenken wat er anders, beter moet. En vol trots meldt Dekker op de website dat ‘ook leraren een belangrijke rol hebben’. Het bijzondere aan deze opmerking is vooral dat iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, het vermelden waard wordt geacht.

In #onderwijs2032 staat de vraag centraal: ‘Wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst?’ Hoe stimuleren scholen de flexibiliteit, creativiteit en het vermogen tot samenwerking van leerlingen, zodat leerlingen klaar zijn voor een steeds sneller veranderende wereld?

lees verder