ga-zo-door

Onze jongeren hebben het moeilijk. Ze missen sociale contacten die broodnodig zijn voor een gezonde ontwikkeling.

Het is logisch dat wij als volwassenen ons zorgen maken over onze jongeren.
Het is ook nog wel begrijpelijk dat de media hier op inspelen, maar de manier waarop media onze aandacht trekken met berichten over jeugd is soms ronduit stuitend.
Vorige week:
“82 Procent van de Nederlandse jongeren bevindt zich door de coronamaatregelen op het randje van een burn-out.”
Hier klopt helemaal NIETS van volgens de factcheckers van de Universiteit Leiden

Veel eerder schreef ik al over missers in de media.   En wat je wel kunt doen als volwassene. Goed opvoeden gaat niet alleen over het bestrijden van risico’s, zoals ‘pas op met alcohol’, ‘niet zwanger worden’, ‘geen drugs’, ‘geen onvoldoendes halen’ en ‘nooit domme dingen doen’. Zeker zo belangrijk is het stimuleren van groei. Door aansluiting te zoeken bij de nieuwsgierigheid van de puber. Het kind wat te laten experimenteren en het zoeken naar bezigheden die vervulling bieden. Pubers kunnen beter de goede kant op getrokken worden door plezier, dan dat ze in het gareel blijven door angst.

Wat wij kunnen doen is blijven aanmoedigen, bemoedigen, en ons zelf zo gedragen dat de coronacrisis zo snel mogelijk verdwijnt, vooral voor onze jongeren.