Arie Slob erkent dat leraren de spil zijn van goed onderwijs

Het was fijn om mee te maken dat hij geïnteresseerd is in positief onderwijs en het welbevinden van leraren en ons boek “Gelukkig voor de klas”.  Hoewel hij natuurlijk ook over de brug moet komen met betere salarissen en verlaging van de werkdruk. De leraar-ambtenaren luisterden goed naar onze verhalen hierover.

positief-onderwijs-Arie-Slob